• Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
  • Text Hover
Czas realizacji projektu: projekt będzie realizowany w dniach od  02.11.2017 r. do 30.06.2020 r.
Cele Projektu


Celem projektu jest zwiększenia stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa, co było głównym zaleceniem opracowanej Strategii.


 


Zgodnie z ustaleniami Strategii projekt zakłada ekspansję eksportową Firmy i znaczące zwiększenie udziału eksportu w całkowitym obrocie oraz wzrost wolumenu eksportu. Ma to być osiągnięte poprzez umocnienie się na rynkach dotychczasowych (Rosja i Ukraina jako rynki docelowe) oraz wejście na nowy rynek docelowy – rynek rumuński.


 


Na rynkach docelowych będzie oferowane całe portfolio produktów, ale główne działania skupią się na nowych, innowacyjnych w skali międzynarodowej liniach kosmetycznych (vide Punkt G.3).


Wartość Projektu (PLN)

Wkład Funduszy Europejskich (PLN)

Planowane efekty realizacji projektu


W efekcie realizacji projektu Firma chce znaleźć nowych odbiorców na rynkach dotychczasowych i na rynku rumuńskim (nowy rynek).


 


Główne działania w projekcie wiodące do celu (zalecane przez Strategię jako optymalny wariant relacji nakłady / rezultaty) to dwukrotny udział (lata 2019 i 2020) w największych kosmetycznych targach na świecie COSMOPROF w Bolonii. 


 


Targi te (najbardziej prestiżowe na świecie) są odwiedzane przez wszystkich liczących się dystrybutorów kosmetyków na świecie, dlatego to będzie najlepsza okazja do realizacji założonych w Strategii celów ekspansji eksportowej.


 


Projekt przyniesie dalszy rozwój firmy, wzrost konkurencyjności i absorpcji innowacyjnych technologii, rozwój Działu Eksportu (m. in. wzrost zatrudnienia) i wzrost image Firmy w świecie jako innowacyjnej i posiadającej nowoczesna ofertę.


Chciałbyś złożyć ofertę na wykonanie usług w ramach prowadzonych projektów?

Sprawdź aktualne przetargi dotyczące poszukiwanych dostawców usług do projektów.