JAKOŚĆ W PHARMA CF

Zintegrowany System Zarządzania Jakością bazuje na standardach jakości tj. BRC CP, IFS HPC oraz wymaganiach normy PN-EN ISO 22716:2009 Wdrożenie w/w standardów jest dowodem zaangażowania przedsiębiorstwa w zapewnienie bezpieczeństwa, jakości oraz legalności produktu .

LEGALNOŚĆ, JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

W procesie projektowania wyrobu kluczowe znaczenie ma prowadzenie weryfikacji komponentów produktu oraz docelowo wyrobu gotowego, na zgodność z wymaganiami prawnymi, aby zagwarantować pewność Klientom, że odpowiednie wymagania legislacyjne oraz wymogi bezpieczeństwa zostały spełnione. Jest to gwarancją dla Klientów, że produkty, które kupują, są bezpieczne.

  • BADANIA

    W zgodności z wymaganiami legislacyjnymi każdy produkt przed wprowadzeniem do obrotu poddawany jest szeregowi badań , które zagwarantują bezpieczeństwo produktu są to min. badania dermatologiczne, badania aplikacyjny, testy stabilności oraz kompatybilności jak również testy obciążeniowe (Challenge test) gwarantujące dobór dawki środków konserwujących na poziomie zapewniającym zarówno bezpieczeństwo produktu jak również Klienta. Zapewnienie bezpieczeństwa oraz stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur działania, planów badań oraz kontroli z zachowaniem pełnej identyfikowalności.

  • NADZÓR

    Nadzór nad jakością produktu, zarządzanie zidentyfikowanym ryzykiem poprzez systematyczne działania oraz optymalizację procesów odbywa się w oparciu o następujące panele badań i kontroli: kontrola i badanie produktu oraz jego składowych kontrola procesu kontrola i badanie środowiska produkcji oraz personelu Zachowanie powyższego gwarantuje ochronę bezpieczeństwa konsumenta a tym samym wzrost zaufania klientów.

Nasze standardy


Poprzez jakość rozumiemy cały szereg istotnych kwestii, które się na nią przekładają.
Każda z nich jest stanowi integralną część naszego sukcesu.
LABORATORIUM
BADAWCZO-ROZWOJOWE
ROZWÓJ
I WYSPECJALIZOWANA KADRA
BEZPIECZEŃSTWO
GWARANCJA
JAKOŚCI
INNOWACYJNOŚĆ
POLSKI
KAPITAŁ

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Zaufanie

Zwiększenie zaufania Klientów oraz Kontrahentów

Rozwój

Zrównoważony rozwój oraz dbałość o środowisko naturalne

Konkurencyjność

Wzrost konkurencyjności firmy na rynku międzynarodowym

Doskonalenie

Dostarczenie obiektywnego dowodu, że system zarządzania funkcjonujący w firmie jest zgodny z wymaganiami międzynarodowych standardów oraz podlega ciągłemu doskonaleniu

Jakość

Minimalizacja ryzyka oraz redukcja kosztów związanych z reklamacjami, zwrotami, wycofaniem produktu z rynku poprzez ciągłe i systematyczne podejmowanie działań zapobiegawczych i doskonalących

Polityka prywatności

Ta strona korzysta z plików Cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Polityka Prywatności